06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Stilte is de wijsheid van het leven

woensdag 26 november 2014

Tegenwoordig zijn we in onze maatschappij erg gefixeerd op succes, prestaties, zoveel mogelijk activiteiten en uiterlijk. We worden beïnvloed door de televisie, internet en de omgeving waarin we opgroeien. Onze status en persoonlijkheid wordt vaak daaraan afgemeten wat erg veel druk met zich mee kan brengen waardoor mensen niet meer zichzelf zijn. We kijken dan niet meer wat we echt zelf willen.

Hier en nu
Om niet mee te gaan in deze stroom van onrust is het soms belangrijk terug te gaan naar de stilte, buiten jezelf maar ook in jezelf. Wat is nu eigenlijk de stilte en waar bestaat deze uit? Als je stil bent voel je weer wie je echt bent en niet wie je denkt te zijn. Onze gedachten bepalen hoe we ons bewegen maar als we de stilte, het nu, verkennen dan voelen we veel beter wat ons verlangen is, waar we goed in zijn en waar we behoefte aan hebben. In deze sfeer kan je meer jezelf zijn! Je bent niet met het verleden of de toekomst bezig maar met het pure moment van het hier en nu.

Natuur
De natuur is een plek waar we ons kunnen laven aan de stilte en is geschikt om ons weer op te laden na een drukke periode of gewoon om de stilte te voelen. In de natuur vinden we vaak de stilte die we in het dagelijkse leven missen of niet voelen. De stilte is er namelijk wel altijd, het is paradoxaal genoeg onze ware natuur. Het is waaruit alles ontstaat en gecreëerd wordt. Het is de wijsheid van het leven. Het wijst je de weg in het leven, een richtingaanwijzer.

Acceptatie
Als je echt goed kijkt in jezelf kan je stilte in jezelf vinden. Dat is makkelijker als er minder prikkels zijn. Als je de stilte voelt is er vertrouwen, krijgt tijd een andere dimensie (er is minder haast), is er geen angst en is alles goed zoals het is, het is pure acceptatie. Er is dan niet meer de neiging het leven te controleren en te sturen.

De winter is bij uitstek een tijd van naar binnen gaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Een mooie gelegenheid om de stilte te verkennen, met ondersteuning van haardvuur, kaarsen en een fijne sfeer.