06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Volg de stem van je intu´tie!

dinsdag 27 mei 2014

In onze huidige maatschappij zijn we gewend om vooral ons hoofd te gebruiken. We organiseren, maken plannen, kijken vooruit en zijn voortdurend met ons denken bezig. Dat kan ons erg behulpzaam zijn. Daardoor benutten we echter vaak niet onze intuïtie. De rechterkant van onze hersenen. Deze is vaak onderontwikkeld. Intuïtie wordt omschreven als een ingeving, een vorm van dat je iets direct weet. Zonder dat dit beredeneerd is. Het gevoel wordt hierbij meer gebruikt. Een beslissing die genomen wordt, komt dan binnenuit. Het is de zachte stem binnenin die je exact vertelt wat je moet zeggen of beslissen.
Intuïtie is voor iedereen beschikbaar. Voor jong en oud. Voor ondernemers, werknemers, sporters. Omdat we tegenwoordig veel vanuit onze ratio werken is dit belangrijke aspect wat ondergesneeuwd en moeten we soms diep graven om er weer bij te komen. Dat is mogelijk door ideeën en overtuigingen over hoe gebeurtenissen en feiten zouden moeten zijn los te laten. Als je het weer leert gebruiken kan het voor verrassingen zorgen. Dan ga je veel meer vanuit je hart leven en werken. Sinds ik zelf meer op mijn intuïtie vertrouw gebeuren er wonderen in mijn leven en gaat alles meer vanzelf.
Als we onze intuïtie gaan gebruiken, krijgen we ook weer toegang tot onze talenten en kunnen we makkelijker bepalen waar we gelukkig van worden of waar we goed in zijn. En dit zorgt weer voor meer energie. Veel mensen hebben tegenwoordig lichamelijke en psychische klachten omdat ze niet meer weten hoe ze hun intuïtie moeten volgen en erg op hun rationele kant vertrouwen. In het werk bijvoorbeeld lopen veel mensen dan ook vast en branden op. Dit komt vaak voort uit angst en het idee of feit dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Dat kan ten koste gaan van de creativiteit en werkplezier. Door weer op de intuïtie te vertrouwen kan de balans hersteld worden en ontstaat er ontspanning. Als je de stem van je intuïtie gaat volgen kom je beter tot je recht en beweeg je je soepeler door het leven en werk!

Deze column is ook verschenen in de Krant voor Meppel.