06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Interview met yoga- en meditatieleraar Dingeman Boot

dinsdag 28 juli 2015

Dingeman Boot meditatie- en yogaleraar had op jonge leeftijd een religieuze ervaring van liefde. Het stimuleerde hem theologie te gaan studeren, maar liep hierin vast. Therapie en yoga hielpen hem in dit genezingsproces wat maar liefst 18 jaar in beslag nam. Hij verdiepte zich in de Vipassana meditatie, leefde 14 maanden als monnik in Birma en Thailand.

Dingeman Boot geeft wekelijks yoga- en meditatielessen in zijn eigen yoga-meditatiecentrum “Pannananda” (een samenvoeging van twee Pali woorden: panna (wijsheid) en ananda (gelukzaligheid) te Zwolle. De lessen zijn een combinatie van yoga en Vipassana meditatie.  


Wat is volgens u de essentie van meditatie?
De kern van meditatie in algemene zin is erop gericht tot bewustwording te komen. Een manier om een bijdrage te leveren aan wie je werkelijk bent en kalmte en rust te brengen. Het is een bewustwordings- en ontwakingsproces.

De vipassana meditatie waar ik me specifiek mee bezig houd is een transformatie/ zuiveringsproces in jezelf aanbrengen om tot vrede en geluk te komen.

De vrucht van de meditatie dit transformatieproces is zelfliefde en liefdevol zijn naar jezelf en de medemens. Het vertrouwen groeit en positieve kwaliteiten worden ontwikkeld. In het transformatieproces wordt hebzucht getransformeerd tot vrijgevigheid en vormen van haat worden getransformeerd tot liefde.

Wat heeft meditatie u gebracht?
Het heeft mij innerlijke vrede gebracht en het diepe inzicht dat er gebeurt wat er gebeurt, dat de dingen zijn zoals ze zijn, dus overgave. Ik heb geen verzet tegen het hier en nu.

Daarnaast heeft de meditatie mij een wijzere levenshouding gegeven gericht op een diepere laag van acceptatie en verbondenheid met mensen. Dat is een gevolg van steeds minder ik-gericht bezig zijn.

Wat kan meditatie betekenen voor de huidige maatschappij?
Het mooiste zou zijn als iedereen zou gaan mediteren maar dat is een illusie. Naarmate meer mensen liefde in zichzelf ontwikkelen heeft dat effect op de mensen om je heen. Dat is een olievlek. Mijn leraar Nissargadata zei altijd dat de grootste dienst die je de medemens kan bewijzen is te komen tot bevrijding.

De grootste motivatie om met meditatie bezig te zijn is om er te zijn voor het welzijn van jezelf en al je medemensen. Het kan effect hebben op de medemens door jezelf te zijn. Het geeft geen zin om een ander te overtuigen van het belang.

Wat heeft u geleerd van uw verblijf in het Oosten van de wereld?
Ik wilde naar het buitenland omdat ik langer en vaker wilde mediteren. Ik heb vooral verbleven in Birma en Thailand. Ik heb me eerst bezig gehouden met Advaita Vedanta en vervolgens met Boedhisme. Ik zie overigens weinig verschil tussen deze twee. Ik heb wel via het Boedhisme meer inzicht gekregen in het Christendom.

Ik heb geleerd dat Oosterlingen gezagstrouwer zijn en maar moeilijk over emoties en gevoelens praten. Mijn verblijf in het Oosten is een proces van loslaten en verdieping geweest, een transformatieproces dat niet altijd makkelijk was. Vanwege de cultuur, temperatuur, het eten en de leefregels. Bovendien komen er allerlei gevoelens naar boven.

Wie is uw grote leermeester geweest?
Binnen de Advaita Vedanta Nissargadata, binnen het Boedhisme Joseph Goldstein. Zij waren een mooie aanvulling op elkaar.