06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Stemexpressie

In mijn coaching gebruik ik de stem als instrument, om vrijer te worden, om te horen wie je bent, om je authenticiteit te voelen en te ervaren. De meesten van ons hebben wel een blokkade als het gaat om jezelf vrij te uiten, uit te spreken en jezelf te zijn. We zijn allemaal als kind geblokkeerd om vrij te zijn en te zeggen wat we wilden, vanuit ons hart en spontaniteit. Dat hebben we meegenomen naar ons volwassen leven, hetgeen ons ervan weerhoudt vrij te leven en te zijn. Hier en nu. Daardoor zijn we vaak in het verleden of toekomst en missen we het frisse en verse moment van het heden. Ook binnen ondernemerschap of als werknemer.

De stem kan een hulpmiddel zijn om onszelf te bevrijden uit de gevangenis van oordelen en overtuigingen over onszelf en anderen. Het is een prachtig instrument.


Stemexpressie of stembevrijding is het gebruik maken van klank en zingen om tot bevrijding te komen van mogelijke blokkades die vrij leven beperken. We zijn in onze opvoeding en door de jaren heen in ons leven vaak beperkt in het leven van ons volle potentieel, talenten en mogelijkheden doordat we ons niet volledig mochten uitdrukken.
Door je te bevrijden van ideëen, overtuigingen over hoe je zou moeten leven i,p.v. hoe je zou willen en kunnen leven, kan het leven makkelijker door je heen stromen en kan je authentieker leven. Authenticiteit is je essentie. Dan kan je je realiseren dat er meer mogelijk is in het leven dan je wellicht denkt dat mogelijk is. Het is dan mogelijk om meer vrijheid te ervaren en trouwer aan jezelf te zijn. De klank en zang maakt het mogelijk blokkades op te heffen en je vervolgens vrijer uit te drukken. Op allerlei gebieden van het leven kan er dan verandering ontstaan.

Ik gebruik ook beweging en lichaamswerk in mijn manier van werken. Beweging en lichaamswerk kunnen ervoor zorgen dat oude patronen blootgelegd worden waardoor je er steeds meer achter komt wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wil. Ook kunnen oude ideëen en overtuigingen aan het licht komen die je niet meer dienen.