06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Stemexpressie

In mijn coaching gebruik ik de stem als instrument, om vrijer te worden, om te horen wie je bent, om je authenticiteit te voelen en te ervaren. De stem kan een hulpmiddel zijn om onszelf te bevrijden uit de gevangenis van oordelen en overtuigingen over onszelf en anderen. Het is een prachtig instrument.


Stemexpressie of stembevrijding is het gebruik maken van klank en zingen om tot bevrijding te komen van mogelijke blokkades die vrij leven beperken. We zijn in onze opvoeding en door de jaren heen in ons leven vaak beperkt in het leven van ons volle potentieel, talenten en mogelijkheden doordat we ons niet volledig mochten uitdrukken.
Door je te bevrijden van ideëen, overtuigingen over hoe je zou moeten leven i,p.v. hoe je zou willen en kunnen leven, kan het leven makkelijker door je heen stromen en kan je authentieker leven. Het is dan mogelijk om meer vrijheid te ervaren en trouwer aan jezelf te zijn. De klank en zang maakt het mogelijk blokkades op te heffen en je vervolgens vrijer uit te drukken. Op allerlei gebieden van het leven kan er dan verandering ontstaan.

Workshops
Ik geef individuele sessies en workshops op het gebied van stemexpressie. Op 7 december staat er een workshop gepland in Leiden.